Đóng góp của người dùng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 10:10, ngày 19 tháng 4 năm 2018: Hoo man (meta.wikimedia.org) đã cấm 51.15.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 13 tháng 4 năm 2023, chỉ cấm vô danh) (Open proxy: hosting service with open proxies such as 51.15.181.88)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.