Đóng góp của người dùng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 21:55, ngày 1 tháng 10 năm 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 165.227.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 1 tháng 10 năm 2022) (hosting service with open proxies such as 165.227.146.182)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.